Välkommen till Grasshopper!

Ska klippaggregatet vara front- eller mittmonterat? Det är den stora frågan…

Grasshopper är ensamma om att erbjuda båda alternativen!

Inköpspris – Driftskostnad – Underhåll – Effektivitet – Andrahandsvärde, ger tillsammans det lägsta priset per klippt kvm, så är det bara!